EcoleChangeAvecNumerique.jpg

DNEHashtagGTNum.jpg

GT Num2
Livrables
Autres productions
Veille & Curation
Vidéos Externes

Partenaires

MESRI.jpg

MinistereEducationNationale.png

UnivPoitiers.png

TechneLabo.jpg

Visites

 1579 visiteurs

 1 visiteur en ligne

Flux RSS - Surf Space NL

SIG Learning Analytics op SURFspace


Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.


LSAC 2018 submission date extended until the end of this month.  Voir?

For those interested in Learning Analytics, please consider attending the LSAC  2018 (October 22-23rd) and/or follow-on hackathon  (October 24-25th) in Amsterdam.

For the second year running the LSAC conference is in the Netherlands. The abstract submission date has been extended to the end of this month. The conference includes many panel discussions, numerous presentations and a two-day post-conference hackathon at a location at the heart of Amsterdam. This year’s keynote speakers are Dr. McKayand Ian Dolphin from the Apereo Foundation

We the organisers encourage your input and welcome presentations on a broad range of data-driven, evidence-based topics. If you have a research, illuminating case studies, policy positions,  best or worst practices then upload them.  If you wish for feedback on your research, share and hack code, data, services, designs, ML practices, policy position or a paperthon then consider submitting your themes to the hackathon.

Please note as part of the hackathon we are collecting data via  an LA risk  mitigation survey. Please share your experiences.

Looking forward to seeing you at the end of October, on behalf of the conference organisers.

Alan Mark Berg
Contact: LSAC.FGB@vu.nl

Lire la suite Lire la suite

LSAC 2018 submission date extended until the end of this month.  Voir?

For those interested in Learning Analytics, please consider attending the LSAC  2018 (October 22-23rd) and/or follow-on hackathon  (October 24-25th) in Amsterdam.

For the second year running the LSAC conference is in the Netherlands. The abstract submission date has been extended to the end of this month. The conference includes many panel discussions, numerous presentations and a two-day post-conference hackathon at a location at the heart of Amsterdam. This year’s keynote speakers are Dr. McKayand Ian Dolphin from the Apereo Foundation

We the organisers encourage your input and welcome presentations on a broad range of data-driven, evidence-based topics. If you have a research, illuminating case studies, policy positions,  best or worst practices then upload them.  If you wish for feedback on your research, share and hack code, data, services, designs, ML practices, policy position or a paperthon then consider submitting your themes to the hackathon.

Please note as part of the hackathon we are collecting data via  an LA risk  mitigation survey. Please share your experiences.

Looking forward to seeing you at the end of October, on behalf of the conference organisers.

Alan Mark Berg
Contact: LSAC.FGB@vu.nl

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

EduLearn18 conferentie: kiezen uit 480 parallelsessies  Voir?

Van 2 t/m 4 juli hebben wij deelgenomen aan de EduLearn18 in Palma de Mallorca. Dit is een internationale conferentie over onderwijs en leertechnologie. De conferentie wordt jaarlijks in Spanje georganiseerd en trekt een zeer internationaal publiek, dit jaar zo’n 850 deelnemers uit 58 landen. De Nederlandse delegatie was 9 personen groot en afkomstig van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, TU Delft, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en SURF.

De programma opzet is te omschrijven als hard core parallelsessies: er stonden 484 parallelsessies van elk 15 minuten op het programma, steeds georganiseerd in blokken van 5-7 sprekers achter elkaar. Ongeveer elke tweede deelnemer gaf dus zelf een presentatie. Die waren in onze ogen helaas niet allemaal even sterk. Toch waren er een paar hoogtepunten waarvan we hier verslag doen.

Van kleine eilandjes naar samenwerking

Sunana Chand van het Pittsburgh Remake Learning Network hield in haar openingskeynote een bezield pleidooi voor onderwijs als samenwerkingsproject van de hele maatschappij. Haar visie is dat de verantwoordelijkheid voor goede educatie veel breder gedragen moet worden dan allen de scholen. In Pittsburgh werkt het onderwijs samen met vele instellingen, van sportclubs tot musea en van buurthuizen tot bibliotheken. Technologie maakt daarbij nieuwe vormen van samenwerking mogelijk. Zo hebben ze in Pittsburgh kleuterpsychologen en technologie experts bij elkaar gezet, en het resultaat was ‘Message from me’: kleuters kunnen vanuit hun leslokaal met een druk op de knop een bericht plus foto van zichzelf naar hun ouders te laten sturen over een werkje dat ze in de klas hebben gemaakt. Ouders kunnen hier ’s avonds thuis met hun kind verder over praten. Het geïsoleerde eiland dat het klaslokaal voorheen was, verandert zo in een archipelago van samenwerking, aldus Chand.

‘Confusion report’ maken voorafgaand aan hoorcollege

Het hoogtepunt van de conferentie was voor ons Eric Mazur van Harvard University. Hij verzorgde de tweede keynote: Getting Every Student Ready for Every Class. Hij is overtuigd van de kracht van de Flipped Classroom. Daarnaast kent hij een groot belang toe aan sociale interactie tussen studenten onderling tijdens het leerproces. Mazur vertelde enthousiast over de applicatie Perusall, waarin studenten online tekstbestanden kunnen annoteren en op elkaar reageren. Als docent laat hij voor de start van de les een ‘Confusion Report’ genereren uit de annotaties. Zo krijgt hij de top 3 onderdelen van de leerstof te zien waar studenten annotaties bij geplaatst hebben en kan hij deze in de les behandelen. Erg handig, want als docent beheers je de stof al zo lang dat je je niet meer herinnert wat precies de moeilijkheden zijn, aldus Mazur, en “via de applicatie krijg ik een kijkje in het brein van de studenten”. En de studenten krijgen college dat rekening houdt met hun specifieke vragen.

Nederlandse presentaties

De Nederlandse deelnemers hebben ook enkele presentaties gegeven: Coyan Tromp heeft een presentatie gegeven over de inzet van de Skills Labs die nu binnen de FNWI van de UvA worden ingezet: blended professional skills training at UvA’s faculty of science. Studenten worden middels een bonus systeem gemotiveerd voor extra studieactiviteiten.

Johanetta Gordijn presenteerde het werk van de TU Delft rondom de integratie van visuele platforms in online onderwijs. Met Sketchdrive ontwikkelden zij een platform dat het mogelijk maakt visuele cursusopdrachten zoals tekeningen met elkaar te delen in een online omgeving.

Vanuit SURF heeft Janina van Hees de inzichten uit de uitgave Keuzehulp Ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT gepresenteerd, bijvoorbeeld de samenhang tussen centrale visie op onderwijsvernieuwing en de manier waarop de ondersteuning van docenten kan worden ingericht. Michel Jansen presenteerde de SURF e-learning module Flipping the Classroom en de bijbehorende blended cursus. Het instellingsoverstijgende perspectief werd door het publiek gewaardeerd.

Andere sessies

Uit het grote aantal presentaties dat we hebben bezocht blijft mij (Janina) de presentatie van J. Sobredo van California State University bij. Hij blikt terug op lessons learned uit 20 jaar online teaching& development. Zijn conclusie: online onderwijs is na al die tijd nog steeds méér werk voor docenten dan een reguliere les, dus voor de beoogde efficiëntiewinst geldt “the promised land is an illusion”, aldus Sobredo. Ook concludeert hij dat het niet echt lukt om middels online vormen op grote schaal nieuwe doelgroepen van onderwijs te voorzien. Maar toch. In bepaalde contexten werken bepaalde online onderwijsmodellen wel heel goed. En online courses zijn ondanks deze bedenkingen toch de toekomst, concludeert Sobredo.

Volgend jaar weer?

Een doelstelling van ons congresbezoek was ook scouting: kunnen we deze conferentie  aanbevelen aan ons Nederlandse netwerk? Onze conclusie is: slechts beperkt. De setting van de conferentie is ons op zich goed bevallen. De organisatie was ronduit perfect, de conferentie was zeer internationaal van samenstelling en qua omvang met 950 deelnemers wat ons betreft erg prettig.

Maar cutting edge news hebben we weinig gehoord. De conferentie werd gedomineerd door het grote aantal 15-minuten presentaties van zeer wisselende kwaliteit. Het overgrote deel ging over individuele initiatieven in lokale context, vaak kleinschalige onderzoeksprojecten. Eigenlijk vooral de eilandjes uit Sunanna’s keynote. De meerwaarde die een overstijgende blik kan brengen (het archipelago) bleef nagenoeg onzichtbaar, afgezien van de keynotes. De conferentie is daarmee naar ons idee vooral waardevol voor mensen die een helicopter overview willen krijgen van de veelheid van lokale initiatieven in diverse landen, of die in korte termijn veel persoonlijke contacten willen leggen met vakgenoten uit veel verschillende landen.

Michel Jansen en Janina van Hees, SURFnet

 

Lire la suite Lire la suite

EduLearn18 conferentie: kiezen uit 480 parallelsessies  Voir?

Van 2 t/m 4 juli hebben wij deelgenomen aan de EduLearn18 in Palma de Mallorca. Dit is een internationale conferentie over onderwijs en leertechnologie. De conferentie wordt jaarlijks in Spanje georganiseerd en trekt een zeer internationaal publiek, dit jaar zo’n 850 deelnemers uit 58 landen. De Nederlandse delegatie was 9 personen groot en afkomstig van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, TU Delft, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en SURF.

De programma opzet is te omschrijven als hard core parallelsessies: er stonden 484 parallelsessies van elk 15 minuten op het programma, steeds georganiseerd in blokken van 5-7 sprekers achter elkaar. Ongeveer elke tweede deelnemer gaf dus zelf een presentatie. Die waren in onze ogen helaas niet allemaal even sterk. Toch waren er een paar hoogtepunten waarvan we hier verslag doen.

Van kleine eilandjes naar samenwerking

Sunana Chand van het Pittsburgh Remake Learning Network hield in haar openingskeynote een bezield pleidooi voor onderwijs als samenwerkingsproject van de hele maatschappij. Haar visie is dat de verantwoordelijkheid voor goede educatie veel breder gedragen moet worden dan allen de scholen. In Pittsburgh werkt het onderwijs samen met vele instellingen, van sportclubs tot musea en van buurthuizen tot bibliotheken. Technologie maakt daarbij nieuwe vormen van samenwerking mogelijk. Zo hebben ze in Pittsburgh kleuterpsychologen en technologie experts bij elkaar gezet, en het resultaat was ‘Message from me’: kleuters kunnen vanuit hun leslokaal met een druk op de knop een bericht plus foto van zichzelf naar hun ouders te laten sturen over een werkje dat ze in de klas hebben gemaakt. Ouders kunnen hier ’s avonds thuis met hun kind verder over praten. Het geïsoleerde eiland dat het klaslokaal voorheen was, verandert zo in een archipelago van samenwerking, aldus Chand.

‘Confusion report’ maken voorafgaand aan hoorcollege

Het hoogtepunt van de conferentie was voor ons Eric Mazur van Harvard University. Hij verzorgde de tweede keynote: Getting Every Student Ready for Every Class. Hij is overtuigd van de kracht van de Flipped Classroom. Daarnaast kent hij een groot belang toe aan sociale interactie tussen studenten onderling tijdens het leerproces. Mazur vertelde enthousiast over de applicatie Perusall, waarin studenten online tekstbestanden kunnen annoteren en op elkaar reageren. Als docent laat hij voor de start van de les een ‘Confusion Report’ genereren uit de annotaties. Zo krijgt hij de top 3 onderdelen van de leerstof te zien waar studenten annotaties bij geplaatst hebben en kan hij deze in de les behandelen. Erg handig, want als docent beheers je de stof al zo lang dat je je niet meer herinnert wat precies de moeilijkheden zijn, aldus Mazur, en “via de applicatie krijg ik een kijkje in het brein van de studenten”. En de studenten krijgen college dat rekening houdt met hun specifieke vragen.

Nederlandse presentaties

De Nederlandse deelnemers hebben ook enkele presentaties gegeven: Coyan Tromp heeft een presentatie gegeven over de inzet van de Skills Labs die nu binnen de FNWI van de UvA worden ingezet: blended professional skills training at UvA’s faculty of science. Studenten worden middels een bonus systeem gemotiveerd voor extra studieactiviteiten.

Johanetta Gordijn presenteerde het werk van de TU Delft rondom de integratie van visuele platforms in online onderwijs. Met Sketchdrive ontwikkelden zij een platform dat het mogelijk maakt visuele cursusopdrachten zoals tekeningen met elkaar te delen in een online omgeving.

Vanuit SURF heeft Janina van Hees de inzichten uit de uitgave Keuzehulp Ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT gepresenteerd, bijvoorbeeld de samenhang tussen centrale visie op onderwijsvernieuwing en de manier waarop de ondersteuning van docenten kan worden ingericht. Michel Jansen presenteerde de SURF e-learning module Flipping the Classroom en de bijbehorende blended cursus. Het instellingsoverstijgende perspectief werd door het publiek gewaardeerd.

Andere sessies

Uit het grote aantal presentaties dat we hebben bezocht blijft mij (Janina) de presentatie van J. Sobredo van California State University bij. Hij blikt terug op lessons learned uit 20 jaar online teaching& development. Zijn conclusie: online onderwijs is na al die tijd nog steeds méér werk voor docenten dan een reguliere les, dus voor de beoogde efficiëntiewinst geldt “the promised land is an illusion”, aldus Sobredo. Ook concludeert hij dat het niet echt lukt om middels online vormen op grote schaal nieuwe doelgroepen van onderwijs te voorzien. Maar toch. In bepaalde contexten werken bepaalde online onderwijsmodellen wel heel goed. En online courses zijn ondanks deze bedenkingen toch de toekomst, concludeert Sobredo.

Volgend jaar weer?

Een doelstelling van ons congresbezoek was ook scouting: kunnen we deze conferentie  aanbevelen aan ons Nederlandse netwerk? Onze conclusie is: slechts beperkt. De setting van de conferentie is ons op zich goed bevallen. De organisatie was ronduit perfect, de conferentie was zeer internationaal van samenstelling en qua omvang met 950 deelnemers wat ons betreft erg prettig.

Maar cutting edge news hebben we weinig gehoord. De conferentie werd gedomineerd door het grote aantal 15-minuten presentaties van zeer wisselende kwaliteit. Het overgrote deel ging over individuele initiatieven in lokale context, vaak kleinschalige onderzoeksprojecten. Eigenlijk vooral de eilandjes uit Sunanna’s keynote. De meerwaarde die een overstijgende blik kan brengen (het archipelago) bleef nagenoeg onzichtbaar, afgezien van de keynotes. De conferentie is daarmee naar ons idee vooral waardevol voor mensen die een helicopter overview willen krijgen van de veelheid van lokale initiatieven in diverse landen, of die in korte termijn veel persoonlijke contacten willen leggen met vakgenoten uit veel verschillende landen.

Michel Jansen en Janina van Hees, SURFnet

 

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 staat open  Voir?

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs gaat weer van start. De minister van OCW stelt hierin financiering beschikbaar aan hogeronderwijsinstellingen. De regeling staat open voor experimenten met online onderwijs en voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt je projectvoorstel tot 17 december 2018 indienen.

2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen

De regeling kent 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. 

1. Pijler Online onderwijs: jaarthema Online begeleiden van studenten

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het herontwerpen van bestaand onderwijs, of het ontwikkelen van nieuwe online onderwijsvormen. Projectvoorstellen moeten aansluiten op het jaarthema Online begeleiden van studenten. Onderwijsinstellingen kunnen experimenteren met het inrichten van online begeleiding van studenten en onderzoeken wat in hun eigen context effectief is. 

2. Pijler Open leermaterialen

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het experimenteren met het delen en hergebruiken van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. De regeling stimuleert docenten om gezamenlijk over instellingsgrenzen heen kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te (her)gebruiken. Door samenwerking kunnen zij de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken.

SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisdeling met het hele hogeronderwijsveld.

Belangrijke data

Voorstel indienen

Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs:

Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling. Daar vind je onder andere projecten uit eerdere subsidierondes:

Lire la suite Lire la suite

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 staat open  Voir?

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs gaat weer van start. De minister van OCW stelt hierin financiering beschikbaar aan hogeronderwijsinstellingen. De regeling staat open voor experimenten met online onderwijs en voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt je projectvoorstel tot 17 december 2018 indienen.

2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen

De regeling kent 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. 

1. Pijler Online onderwijs: jaarthema Online begeleiden van studenten

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het herontwerpen van bestaand onderwijs, of het ontwikkelen van nieuwe online onderwijsvormen. Projectvoorstellen moeten aansluiten op het jaarthema Online begeleiden van studenten. Onderwijsinstellingen kunnen experimenteren met het inrichten van online begeleiding van studenten en onderzoeken wat in hun eigen context effectief is. 

2. Pijler Open leermaterialen

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het experimenteren met het delen en hergebruiken van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. De regeling stimuleert docenten om gezamenlijk over instellingsgrenzen heen kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te (her)gebruiken. Door samenwerking kunnen zij de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken.

SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisdeling met het hele hogeronderwijsveld.

Belangrijke data

Voorstel indienen

Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs:

Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling. Daar vind je onder andere projecten uit eerdere subsidierondes:

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Nog 2 dagen: 20 jaar SURF Onderwijsdagen in 5 vragen - doe mee en win een toegangskaart  Voir?

Hoe denk je dat het onderwijs er over 20 jaar uitziet? Welke spreker op de SURF Onderwijsdagen van de afgelopen 20 jaar is je bijgebleven? Voor de 20e editie is SURF benieuwd hoe jij hierover – en over een aantal andere zaken – denkt.

Dus ben je een keer op de SURF Onderwijsdagen geweest?
Vul dan uiterlijk 28 juni de 5 vragen in en win een toegangskaart voor de 20eeditie op 6 en 7 november in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Je hebt nog 2 dagen!

Lire la suite Lire la suite

Nog 2 dagen: 20 jaar SURF Onderwijsdagen in 5 vragen - doe mee en win een toegangskaart  Voir?

Hoe denk je dat het onderwijs er over 20 jaar uitziet? Welke spreker op de SURF Onderwijsdagen van de afgelopen 20 jaar is je bijgebleven? Voor de 20e editie is SURF benieuwd hoe jij hierover – en over een aantal andere zaken – denkt.

Dus ben je een keer op de SURF Onderwijsdagen geweest?
Vul dan uiterlijk 28 juni de 5 vragen in en win een toegangskaart voor de 20eeditie op 6 en 7 november in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Je hebt nog 2 dagen!

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Dien uiterlijk vrijdag 22 juni 12.00 uur je sessievoorstel in voor de SURF Onderwijsdagen 2018!  Voir?

Heb jij inspirerende ideeën om het onderwijs te vernieuwen met ICT? Ben je met innovatie bezig of ken je iemand die dit doet? Kom dan presenteren op de SURF Onderwijsdagen 2018. 

SURF organiseert op 6 en 7 november 2018 de SURF Onderwijsdagen voor mbo, hbo en wo. Je vindt er trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Wil je een sessie verzorgen? 

Dien uiterlijk 22 juni voor 12.00 uur je voorstel in.

 

Lire la suite Lire la suite

Dien uiterlijk vrijdag 22 juni 12.00 uur je sessievoorstel in voor de SURF Onderwijsdagen 2018!  Voir?

Heb jij inspirerende ideeën om het onderwijs te vernieuwen met ICT? Ben je met innovatie bezig of ken je iemand die dit doet? Kom dan presenteren op de SURF Onderwijsdagen 2018. 

SURF organiseert op 6 en 7 november 2018 de SURF Onderwijsdagen voor mbo, hbo en wo. Je vindt er trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Wil je een sessie verzorgen? 

Dien uiterlijk 22 juni voor 12.00 uur je voorstel in.

 

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Event: xAPI and beyond! Smart Approaches to Interoperability for Learning Analytics (SAILA)  Voir?

For those of you that are interested in data interoperability in the age of Learning Analytics. Here under a workshop at the EC-TEL conference.

As reported by the workshop organisers

Leeds, UK: September 4, 2018

SAILA Workshop Website

This workshop brings together research findings, practices, and challenges of using the ADL Experience API (xAPI) in the rich ecosystems of contemporary technology-enhanced learning. 

In 2013 the ADL Initiative released the first version of xAPI and promoted it as a replacement for its SCORM framework. The specification seeks to integrate learning experiences and outcomes from a wide range of systems and environments, including mobile learning, games,  and simulations. The xAPI combines data structures and service interfaces for so-called activity streams. This created new opportunities for transparent and plugable solutions for recording and analysing complex and non-linear learning trajectories that are going beyond the boundaries of single devices. In 2016 xAPI has been adopted as part of the CMI5 specification and, thus, became a core requirement for technology-enhanced learning in government, industry, and commerce. In 2018 IEEE was accepted xAPI for the standardisation track. Despite its short history, xAPI has gained much interest by commercial providers of technology-enhanced learning. It is also the latest development in over twenty years of standardisation in technology enhanced learning. Therefore, this workshop includes viewpoints on the lessons learnt from TEL standardisation and the implications for xAPI and its ecosystem.

The workshop invites researchers, developers, and TEL practitioners to discuss xAPI related findings, solutions, and challenges.

 • Frameworks and architectures
 • Integrating complex learning environments 
 • Organisational and legal aspects
 • Challenges for interoperability beyond activity tracking

Submit via easychair.org

by June 30th 2018

Getting help

Please write to ectel-saila@googlegroups.comfor any questions or comments.

Lire la suite Lire la suite

Event: xAPI and beyond! Smart Approaches to Interoperability for Learning Analytics (SAILA)  Voir?

For those of you that are interested in data interoperability in the age of Learning Analytics. Here under a workshop at the EC-TEL conference.

As reported by the workshop organisers

Leeds, UK: September 4, 2018

SAILA Workshop Website

This workshop brings together research findings, practices, and challenges of using the ADL Experience API (xAPI) in the rich ecosystems of contemporary technology-enhanced learning. 

In 2013 the ADL Initiative released the first version of xAPI and promoted it as a replacement for its SCORM framework. The specification seeks to integrate learning experiences and outcomes from a wide range of systems and environments, including mobile learning, games,  and simulations. The xAPI combines data structures and service interfaces for so-called activity streams. This created new opportunities for transparent and plugable solutions for recording and analysing complex and non-linear learning trajectories that are going beyond the boundaries of single devices. In 2016 xAPI has been adopted as part of the CMI5 specification and, thus, became a core requirement for technology-enhanced learning in government, industry, and commerce. In 2018 IEEE was accepted xAPI for the standardisation track. Despite its short history, xAPI has gained much interest by commercial providers of technology-enhanced learning. It is also the latest development in over twenty years of standardisation in technology enhanced learning. Therefore, this workshop includes viewpoints on the lessons learnt from TEL standardisation and the implications for xAPI and its ecosystem.

The workshop invites researchers, developers, and TEL practitioners to discuss xAPI related findings, solutions, and challenges.

 • Frameworks and architectures
 • Integrating complex learning environments 
 • Organisational and legal aspects
 • Challenges for interoperability beyond activity tracking

Submit via easychair.org

by June 30th 2018

Getting help

Please write to ectel-saila@googlegroups.comfor any questions or comments.

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Opleiding Blended Learning in het onderwijs  Voir?

Nieuw: Opleiding Blended Learning in het onderwijs op 29 oktober, 12 november en 3 december 2018. De opleiding is speciaal bedoeld voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Onderzoek toont aan dat Blended Learning kan leiden tot een toenemende motivatie van studenten en een stijging van leerrendement. Als logisch gevolg daarvan staat Blended Learning centraal in visie-en beleidsdocumenten van steeds meer onderwijsinstellingen. Maar hoe ontwerp je zelf effectief een ‘blended' vak?

In de opleiding Blended Learning in het onderwijs krijg je handvatten, echt praktische tips en inspiratie om jouw opleiding slimmer, sneller, beter én leuker te maken!

 

 

Lire la suite Lire la suite

Opleiding Blended Learning in het onderwijs  Voir?

Nieuw: Opleiding Blended Learning in het onderwijs op 29 oktober, 12 november en 3 december 2018. De opleiding is speciaal bedoeld voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Onderzoek toont aan dat Blended Learning kan leiden tot een toenemende motivatie van studenten en een stijging van leerrendement. Als logisch gevolg daarvan staat Blended Learning centraal in visie-en beleidsdocumenten van steeds meer onderwijsinstellingen. Maar hoe ontwerp je zelf effectief een ‘blended' vak?

In de opleiding Blended Learning in het onderwijs krijg je handvatten, echt praktische tips en inspiratie om jouw opleiding slimmer, sneller, beter én leuker te maken!

 

 

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Noteer 14 juni: 24-uurskortingsactie SURF Onderwijsdagen 2018!  Voir?

Vanaf donderdag 14 juni kun je je inschrijven voor de 20e editie van de SURF Onderwijsdagen.

SURF trakteert de eerste 24 uur op een speciale kortingsactie. Wat de actie precies inhoudt verklappen we nog niet. Houd 14 juni de website van de SURF Onderwijsdagen of Twitterin de gaten!

Lire la suite Lire la suite

Noteer 14 juni: 24-uurskortingsactie SURF Onderwijsdagen 2018!  Voir?

Vanaf donderdag 14 juni kun je je inschrijven voor de 20e editie van de SURF Onderwijsdagen.

SURF trakteert de eerste 24 uur op een speciale kortingsactie. Wat de actie precies inhoudt verklappen we nog niet. Houd 14 juni de website van de SURF Onderwijsdagen of Twitterin de gaten!

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Wie vind jij een echte onderwijshacker?  Voir?

SURF vraagt mbo-, hbo- en wo-instellingen voor het derde jaar op rij om de mensen aan te wijzen die het verschil maken in onderwijsinnovatie: de onderwijshackers. Op 6 november ontvangen de winnende onderwijshackers een SURF Onderwijsaward tijdens de SURF Onderwijsdagen 2018.

Op zoek naar onderwijshackers

Tot en met 29 juni 2018 kan je een ander óf jezelf nomineren als onderwijshacker. Onderwijshackers zijn mensen die met behulp van ICT verandering en innovatie in het onderwijs mogelijk maken en het naar een hoger plan tillen. Op deze manier vormt zich een schat aan voorbeelden van personen en initiatieven die op creatieve en innovatieve wijze ICT en middelbaar/hoger onderwijs aan elkaar verbinden.

Nieuwe opzet: jouw stem telt!

Aan het begin van het nieuwe collegejaar kan je met een instellingsaccount per categorie een stem uitbrengen op jouw favoriet. Een vakjury, bestaande uit Paul Rullmann (voorzitter van SURF), Christien Bok (SURFnet) en drie winnaars van 2017: Pieter Cornelissen, Jacco Jasperse en Felienne Hermans, bepalen de uiteindelijke winnaars. Per categorie kiezen zij de winnaar uit de shortlist van drie kandidaten met de meeste stemmen. Tijdens een feestelijk diner op de SURF Onderwijsdagen vindt de uitreiking van de SURF Onderwijsawards 2018 plaats.

Categorieën

De SURF Onderwijsawards worden uitgereikt aan onderwijshackers in de volgende 5 categorieën:

 • Bestuurders: CvB-leden die ruimte bieden voor onderwijsinnovatie en het gebruik van ICT daarbij actief aanmoedigen
 • Onderwijsadviseurs: adviseurs die vanuit onderwijskundig perspectief de brug slaan tussen onderwijs en ICT
 • ICT-professionals: professionals die vanuit de ICT-afdeling verbinding leggen met onderwijsinnovatie
 • Docenten: pioniers die onderwijsinnovatie met ICT toepassen in de praktijk
 • Studenten: jonge talenten die zich actief inzetten voor onderwijsinnovatie en met ICT een actieve bijdrage leveren aan hun eigen onderwijs

Meer informatie

 

Lire la suite Lire la suite

Wie vind jij een echte onderwijshacker?  Voir?

SURF vraagt mbo-, hbo- en wo-instellingen voor het derde jaar op rij om de mensen aan te wijzen die het verschil maken in onderwijsinnovatie: de onderwijshackers. Op 6 november ontvangen de winnende onderwijshackers een SURF Onderwijsaward tijdens de SURF Onderwijsdagen 2018.

Op zoek naar onderwijshackers

Tot en met 29 juni 2018 kan je een ander óf jezelf nomineren als onderwijshacker. Onderwijshackers zijn mensen die met behulp van ICT verandering en innovatie in het onderwijs mogelijk maken en het naar een hoger plan tillen. Op deze manier vormt zich een schat aan voorbeelden van personen en initiatieven die op creatieve en innovatieve wijze ICT en middelbaar/hoger onderwijs aan elkaar verbinden.

Nieuwe opzet: jouw stem telt!

Aan het begin van het nieuwe collegejaar kan je met een instellingsaccount per categorie een stem uitbrengen op jouw favoriet. Een vakjury, bestaande uit Paul Rullmann (voorzitter van SURF), Christien Bok (SURFnet) en drie winnaars van 2017: Pieter Cornelissen, Jacco Jasperse en Felienne Hermans, bepalen de uiteindelijke winnaars. Per categorie kiezen zij de winnaar uit de shortlist van drie kandidaten met de meeste stemmen. Tijdens een feestelijk diner op de SURF Onderwijsdagen vindt de uitreiking van de SURF Onderwijsawards 2018 plaats.

Categorieën

De SURF Onderwijsawards worden uitgereikt aan onderwijshackers in de volgende 5 categorieën:

 • Bestuurders: CvB-leden die ruimte bieden voor onderwijsinnovatie en het gebruik van ICT daarbij actief aanmoedigen
 • Onderwijsadviseurs: adviseurs die vanuit onderwijskundig perspectief de brug slaan tussen onderwijs en ICT
 • ICT-professionals: professionals die vanuit de ICT-afdeling verbinding leggen met onderwijsinnovatie
 • Docenten: pioniers die onderwijsinnovatie met ICT toepassen in de praktijk
 • Studenten: jonge talenten die zich actief inzetten voor onderwijsinnovatie en met ICT een actieve bijdrage leveren aan hun eigen onderwijs

Meer informatie

 

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

20 jaar SURF Onderwijsdagen in 5 vragen - doe mee en win een toegangskaart  Voir?

Hoe denk je dat het onderwijs er over 20 jaar uitziet? Welke spreker op de SURF Onderwijsdagen van de afgelopen 20 jaar is je bijgebleven? Voor de 20e editie is SURF benieuwd hoe jij hierover – en over een aantal andere zaken – denkt. 

Dus ben je een keer op de SURF Onderwijsdagen geweest? Vul dan uiterlijk 28 juni de 5 vragen in en win een toegangskaart voor de 20eeditie op 6 en 7 november in Congrescentrum 1931 in Den Bosch!

KIjk voor meer informatie op de website van de SURF Onderwijsdagen.

 

Lire la suite Lire la suite

20 jaar SURF Onderwijsdagen in 5 vragen - doe mee en win een toegangskaart  Voir?

Hoe denk je dat het onderwijs er over 20 jaar uitziet? Welke spreker op de SURF Onderwijsdagen van de afgelopen 20 jaar is je bijgebleven? Voor de 20e editie is SURF benieuwd hoe jij hierover – en over een aantal andere zaken – denkt. 

Dus ben je een keer op de SURF Onderwijsdagen geweest? Vul dan uiterlijk 28 juni de 5 vragen in en win een toegangskaart voor de 20eeditie op 6 en 7 november in Congrescentrum 1931 in Den Bosch!

KIjk voor meer informatie op de website van de SURF Onderwijsdagen.

 

Fermer Fermer

(16/08/2018 @ 04:50)

Dernière mise à jour : 15/08/2018 @ 19:03

Facebook LA